Oferta

Kieruje swoją ofertę do:

Kompleksowa obsługa finansowo-księgowa:

· księgi handlowe,
· księgi przychodów i rozchodów,
· ryczałt ewidencjonowany,
· ewidencje VAT, JPK_VAT, Intrastat
· ewidencja środków trwałych i wyposażenia
· sporządzanie deklaracji podatkowych,
· sprawozdania finansowe, sprawozdania: GUS, NBP,
· przygotowywanie raportów i analiz finansowych (m.in. do kredytu, leasingu).

Obsługa kadrowo-płacowa:

· prowadzenie kartotek pracowniczych,
· sporządzanie listy płac,
· prowadzenie rozliczeń podatku od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych przez zleceniodawcę,
· sporządzanie niezbędnych informacji, deklaracji i ewidencji,
· prowadzenie rozliczeń składek ZUS przedsiębiorców.

Inne usługi księgowe:

· weryfikacja ksiąg i sprawozdań księgowych,
· analizy ekonomiczne,
· tworzenie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
· pomoc w rejestracji firmy,
· pomoc w wyrejestrowaniu firmy
· konsultacje księgowe.